Cenník realitných služieb

DEFINÍCIA POJMU

Sprostredkovateľský poplatok (provízia) je odmena realitnej kancelárie za služby, ktoré realitná kancelária poskytuje.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Sprostredkovateľský poplatok je pevná čiastka, nemení sa počas procesu predaja, prenájmu a ostatných služieb realitnej kancelárie a nenavyšuje sa o ďalšie poplatky. Je presne špecifikovaný v rámci zmluvy medzi klientom a realitnou kaneláriou.

Realitná kancelária Reality MINI má vždy v cene ponúkaných nenhuteľností zahrnutý sprostredkovateľský poplatok dohodnutý s klientom, ktorý je majiteľom danej nehnuteľnosti.

Sprostredkovateľský poplatok realitnej kancelárie hradí výlučne záujemca o sprostredkovanie, to znamená, že províziu účtujeme len predávajúcemu v zmysle zmluvy.

Sprostredkovateľský poplatok sa platí až po uzatvorení obchodu. Je uvedená výlučne v sprostredkovateľskej zmluve, ktorá špecifikuje aj obsah služby. Cenník je k nahliadnutiu v priestoroch realitnej kancelárie Reality MINI.

Cena služby je realitnou kanceláriou vopred oznámená klientovi pred podpisom sprostredkovateľskej zmluvy, spolu s poučením podľa zákona č.102/2014 Z.z. v znení noviel.

Realitná kancelária je povinná poučiť klienta o reklamačnom poriadku kancelárie, či alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI

Sprostredkovateľský poplatok (provízia) za predaj nehnuteľnosti sa určuje v závislosti od charakteru a náročnosti sprostredkovania predaja danej nehnuteľnosti. V rámci sprostredkovateľského poplatku je zahrnuté:

 • Vypracovanie autorizovanej sprostredkovateľskej zmluvy na predaj, nábor nehnuteľnosti, fotodokumentácie a popisu nehnuteľnosti na základe osobnej obhliadky našim skúseným maklérom.
 • Podľa požiadavky vyhotovenie video obhliadky nehnuteľnosti za osobitný poplatok.
 • Prezentácia nehnuteľnosti na stránke realitnej kancelárie Reality MINI, na iných realitných portáloch a podľa dohody  v regionálnej televízii.
 • Oslovenie klientov z vlastnej rozsiahlej databázy dopytu.
 • Po dohode s Vami umiestnime na Vašu nehnuteľnosť banner.
 • Uskutočňovanie obhliadok nehnuteľnosti (v prítomnosti, alebo aj bez prítomnosti majiteľa).
 • Kompletný právny servis, pripravíme pre Vás na podpis všetku potrebnú zmluvnú dokumentáciu.
 • Zabezpečíme vypracovanie rezervačnej zmluvy, ďalej zabezpečíme autorizvanú kúpnu zmluvu advokátom realitnej kancelárie Reality MINI. Všetky poplatky spojené s právnym servisom hradí realitná kancelária Reality MINI.
 • Na požiadavku budúceho kupujúceho zabezpečíme kompletný finančný servis v záujme bezpečného predaja – kúpy danej nehnuteľnosti cestou finančného poradcu realitnej kancelárie Reality MINI, ktoré služby pre kupujúceho sú bezplatné. Budúci kupujúci hradí len výdakvy spojené s úverom, t. j. platí znalecký posudok pre danú nehnuteľnosť( rôzne poplatky podľa typu nehnuteľností, určí to znalec) a záložné právo pre danú banku poplatok vo výške 66 EUR.
 • Dohľad nad finančným vyrovnaním.
 • Úhrada základného správneho poplatku na katastri nehnuteľností v sume 66 EUR, ktoré hradí realitná kancelária Reality MINI. V prípade požiadavky zrýchleného konania poplatky hradí kupujúci alebo predávajúci v zmysle ich dohody.
 • Záverečné protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti.

PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI

Sprostredkovateľský poplatok (provízia) za prenájom nehnuteľnosti sa určuje v závislosti od charakteru a náročnosti sprostredkovania prenájmu danej nehnuteľnosti. V rámci sprostredkovateľského poplatku je zahrnuté:

 

 • Vypracovanie autorizovanej sprostredkovateľskej zmluvy na prenájom, nábor nehnuteľnosti, fotodokumentácie a popisu nehnuteľnosti na základe osobnej obhliadky našim skúseným maklérom.
 • Podľa požiadavky vyhotovenie video obhliadky nehnuteľnosti za osobitný poplatok.
 • Prezentácia Vašej nehnuteľnosti na najnavštevovanejších realitných portáloch.
 • Oslovenie klientov z vlastnej rozsiahlej databázy dopytu.
 • Po dohode s Vami umiestnime na Vašu nehnuteľnosť banner.
 • Uskutočňovanie obhliadok nehnuteľnosti (v prítomnosti, alebo aj bez prítomnosti majiteľa).
 • Kompletný právny servis, pripravíme pre Vás na podpis všetku potrebnú zmluvnú dokumentáciu.
 • Dohľad nad finančným vyrovnaním.
 • Záverečné protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti.

ĎALŠIE SLUŽBY REALITNEJ KANCELÁRIE

Ak ste kupujúci alebo predávajúci a našli ste si nehnuteľnosť alebo kupujúceho sami a chcete mať istotu pri prevode, alebo potrebujete kompletný právny alebo finančný servis ponúkame Vám naše služby.

Podľa vašej požiadavky vám zabezpečíme kompletný právny servis  prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti medzi kupujúcim a predávajúcim, zabezpečíme finančný servis, komunikáciu s bankami, komunikáciu pri vybavovaní úveru.

Ponúkame bezplatné finančné poradenstvo cestou finančného poradcu realitnej kancelárie Reality MINI.

Zabezpečíme autorizovanú kúpnu zmluvu, nájomnú zmluvu, darovaciu zmluvu, zámennú zmluvu, zmluvu o zriadení alebo zrušení záložného práva, vecného bremena, zmluvu o budúcej zmluve aj iné typy zmlúv vrátane návrhu na vklad cestou právnika realitnej kancelárie Reality MINI.

Ďalej na vašu požiadavku zabezpečíme znalecký posudok,  výber dokumentov z katastrálneho úradu, ako  listu vlastníctva, katastrálnu mapu, na požiadavku zabezpečíme geodetické práce na zameranie parcely, stavby,atď.

Na požiadanie vystavujeme potvrdenie pre účely právnikov, notárov o trhovej cene danej nehnuteľnosti pre účely dedičského alebo rozvodového konania.

Keď cítíte potrebu poradiť sa s nami – ponúkame vám našu službu – realitné poradenstvo.

Výška odmeny a náhrada nákladov za uvedené ďalšie realitné, právne, finančné a poradenské služby sa stanovuje výlučne dohodou medzi realitnou kanceláriou Reality MINI a klientom.

Realitnú kanceláriu Reality MINI, Hlavné námestie 14, 979 01 Rimavská Sobota prevádzkuje Mária Hangácsiová, Liesková 1091/13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 407 305 49, DIČ: 1031107990